Thursday, 29.03.2018

Finansijska održivost zdravstvenog sistema u BiH - Analiza

Krajem marta 2018, Friedrich-Ebert-Stiftung BiH u saradnji sa Think Tank-om GEA iz Banjaluke, predstavila je analizu na temu "Sistemi zdravstvene zaštite u BiH - Finansijski izazovi i opcije za reformu".

Slika: FES BiH

Analiza pokazuje da zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini nije jedinstven, te da obim zdravstvenih usluga jako zavisi od mjesta stanovanja ili socijalnog statusa osiguranika. Dokaz tome su izdaci po osiguranom licu - dok se u Kantonu Sarajevo po osiguranom licu troši oko 875 KM, u Srednjobosanskom kantonu se izdvaja tek 453 KM, što je skoro duplo manje nego u Kantonu Sarajevo.

Analiza također pokazuje da trenutni model finansiranja nije dugoročno održiv, te su reforme prijeko potrebne. Tokom predstavljanja analize, učesnici su potcrtali potrebu bolje kontrole izdataka u zdravstvenom sistemu. Iako postoji nedostatak novca u zdravstvenom sistemu, postojeći novac se ne troši racionalno. Na predstavljanju analize su učestvovali parlamentarci, predstavnici civilnog društva, stručnjaci iz oblasti zdravstva, kao i predstavnici akademske zajednice.

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
fes(at)fes.ba

back to top