FES u Bosni i Hercegovini

Fondacija Friedrich Ebert je sa svojim radom u Bosni i Hercegovini započela već 1994. godine. Od 1996. godine, zastupa je ured u glavnom gradu Sarajevu, a od 1998. godine zastupa je i drugi ured u Banjoj Luci. Od tada na raznovrsne načine prati proces tranzicije u zemlji.

Fondacija Friedrich Ebert zalaže se za kooperativni dijalog između osoba koje nose političku odgovornost i civilnog društva. Uz pomoć lokalnih, regionalnih i državnih partnera, Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini organizira radionice, seminare, predavanja i internacionalne konferencije. Naše studije i publikacije bave se centralnim društvenopolitičkim i ekonomskopolitičkim pitanjima.

Naše aktivnosti održavaju se kako u Sarajevu i u Banjoj Luci, tako i u manjim gradovima u raznim dijelovima države.

Naši partneri su prvenstveno organizacije iz oblasti civilnog društva, univerziteti i istraživački instituti, sindikati, savezi, udruženja, parlamenti i ministarstva, lokalna uprava, instituti iz oblasti medija te regionalne institucije.
 


Naše teme

Privreda zasnovana na socijalnoj pravdi

Privreda zasnovana na socijalnoj pravdi

Bosna i Hercegovina se i preko 20 godina nakon završetka rata smatra zemljom u tranziciji. More

Demokratske institucije, kultura, civilno društvo

Demokratske institucije, kultura, civilno društvo

Demokratija se često svodi na redovno održavanje izbora i ustavnopravnu podjelu vlasti. More

Budućnost socijalne demokratije

Budućnost socijalne demokratije

Demokratija ne živi samo od javnih institucija i rasprostranjene i utemeljene demokratske političke kulture. More

Prevazići prošlost, osigurati mir

Prevazići prošlost, osigurati mir

Fondacija Friedrich Ebert u postkonfliktnoj državi Bosni i Hercegovini aktivno se zalaže za mir i sigurnost. More

Rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost

Lako je dosta toga postignuto u borbi za ravnopravnost spolova, put koji je pred nama još uvijek je dug. More


Video: Šta je social-demokratija?

Data privacy notice for the video

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de

Pratite nas

Pratite nas

Da biste saznali više o FES u Bosni i Hercegovini i našim najnovijim aktivnostima, pratite nas na Facebook-u. More

Najnoviji događaji

Najnovije publikacije