Impresum

Pravno obaveštenje fondacije Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.

Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.
Godesberger Allee 149
53175 Bonn

+49 (0) 228 883-0
+49 (0) 228 883-9207

www.fes.de

Redaktor

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

bih(at)fes.de

Odgovornost za sadržaj

Direktorica FES BiH, Sarah Hees-Kalyani
Administracija, Fatima Camović