Friedrich-Ebert-Stiftung

Fondacija Friedrich Ebert (FES) – Za Socijalnu demokratiju

Fondacija Friedrich Ebert, osnovana 1925. godine, politička je fondacija sa najdužom tradicijom u Njemačkoj. Svoje ime dobila je od Predsjednika Weimarske republike Friedricha Eberta; njegovoj političkoj ostavštini Fondacija zahvaljuje svoj nastanak, kao i pitanja kojima se bavi.

Kao politička fondacija koja je bliska stranci, mi svoj rad orijentiramo prema osnovim vrijednostima Socijalne demokratije: slobodi, pravednosti i solidarnosti. To nas u idejnom smislu povezuje sa Socijalnom demokratijom i slobodnim sindikatima. Kao ustanova od općedruštvene koristi, mi svoj rad oblikujemo samostalno i neovisno.

Čemu težimo:

Slobodno i solidarno društvo sa jednakim mogućnostima za učešće u politici, privredi, socijalnom i kulturnom životu – neovisno o porijeklu, spolu ili religiji; živa i snažna demokratija; privreda sa održivim rastom i sa dobrim radnim mjestima za sve; socijalna država koja preventivno omogućava bolje obrazovanje i bolje zdravlje, ali koja se također bori protiv siromaštva i štiti od velikih životnih rizika; država koja u Evropi i u svijetu preuzima odgovornost za mir i socijalni napredak.

Šta radimo:

Mi unapređujemo i jačamo Socijalnu demokratiju prvenstveno putem:

  • Rada na polju političkog obrazovanja s ciljem jačanja civilnog društva. Naše ponude u oblasti informiranja, orijentacije i kvalificiranja motiviraju i osposobljavaju za uspješan politički, sindikalni i građanski angažman. Mi poboljšavamo učešće građanki i građana u društvenim diskusijama i u procesima donošenja odluka;
  • Političkog savjetovanja: Razvijamo strategije u vezi sa centralnim pitanjima privredne, socijalne i obrazovne politike te o načelnim pitanjima vezanim za razvoj demokratije. Na mjestima presjeka nauke i političke prakse oblikujemo javni diskurs za pravedan privredni i socijalni poredak na nacionalnom, evropskom i globalnom nivou, koji ima potencijal za budućnost;
  • Internacionalne saradnje: Sa naših preko 100 ureda u inostranstvu, podržavamo politiku mirne saradnje i ljudskih prava, unapređujemo izgradnju i konsolidaciju demokratskih i socijalnih struktura te struktura vladavine prava i utiremo put za slobodne sindikate i snažno civilno društvo. U evropskom procesu ujedinjenja, intenzivno se angažiramo za socijalnu, demokratsku i konkurentnu Evropu;
  • Podrške talentiranih, uz naročito vođenje računa o studenticama/studentima i doktoranticama/doktorantima iz porodica sa niskim prihodima te sa migracijskom pozadinom. Na taj način dajemo svoj doprinos poboljšanju pravednosti u oblasti obrazovanja;
  • Kolektivnog pamćenja Socijalne demokratije: Uz pomoć našeg arhiva, naše biblioteke i naših projekata vezanih sa savremenu historiju, mi u životu održavamo historijske korijene Socijalne demokratije i sindikata te podržavamo društvenopolitička i historijska naučna istraživanja.
Data privacy notice for the video

Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin

Hiroshimastraße 17 i 28
D-10785 Berlin 

+49 030 269356
+49 030 26935-9244 

www.fes.de

Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn

Godesberger Allee 149
D-53175 Bonn

+49 0228 883-0
+49 0228 883-9207

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de

Friedrich Ebert

Friedrich Ebert

Friedrich Ebert je od 1919. do 1925. godine obavljao dužnost prvog predsjednika Weimarske republike. Zalagao se za izgradnju parlamentarne demokratije, samog sebe je shvatao kao predsjednika svih Nijemaca i vodio politiku usmjerenu ka socijalnom izjednačavanju. More