Događaji

Tuesday, 25.10.2022 | Događaj

Prvi u nizu naših kratkih edukativnih animiranih videa o ekonomskim i socijalnim pravima. Ovaj uvodni video govori o tome šta su u stvari ekonomska i…


More

Monday, 24.10.2022 | Događaj

U trinaestom sazivu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (VMBiH) na čelu Ministarstva vanjskih poslova (MVP) BiH nalazila se Bisera Turković.…


More

| Događaj

Kažu da je Albert Ajnštajn rekao, “ukoliko želite da vaša djeca budu inteligentna , čitajte im bajke. Ukoliko želite da budu još inteligentnija ,…


More

Thursday, 20.10.2022 | Događaj

U novom video komentaru Hrvoje Klasić govori o knjigama omiljenih bosanskohercegovačkih književnika, i njihovom (mogućem) učinku na…


More

Thursday, 20.10.2022 | Događaj

Politike koje se temelje na socio-ekološkim standardima, inovativnim konceptima upravljavnja otpadom, poticanjem energetskih zadruga i zajednica,…


More

Tuesday, 18.10.2022 | Događaj

U Banja Luci je od 17. do 20. oktobra održana jubilarna dvadeseta “Škola demokratije”. Predavači Centra modernih veština (CMV) su i ove godine pozvani…


More

Monday, 17.10.2022 | Događaj

Bajke govore djeci da treba biti plemenit, hrabar, skroman i dobar, dok se pohlepa i sebičnost kažnjavaju. Uče ih da se treba suočiti sa svojim…


More

Monday, 17.10.2022 | Događaj

Birači u Bosni i Hercegovini su napravili dvostruki korak od sedam milja. Ne samo da su izabrali ljevičare u državni vrh, već su dominantnu ulogu u…


More

| Događaj

Predstavljen istraživački projekat “Svjedoci jednog vremena u sindikatima u BiH 1990.-2015”. Jako smo ponosni što smo ovim projektom dali doprinos…


More

Thursday, 13.10.2022 | Događaj

Jesen je 2022. godine, te, prema Svjetskom ekonomskom forumu, u dobu smo Četvrte industrijske revolucije. Živimo u eri eksponencijalnog tehnološkog…


More

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
fes(at)fes.ba

back to top