Saturday, 16.03.2024

Realizovan I modul Akademije socijalne demokratije 2024

Prvi modul Akademije socijaldemokratije 2024 na temu političke ekonomije realizovali smo tokom veoma intenzivnog proteklog vikenda.

Razmatrali smo osnove teorije političke ekonomije, te njene ciljeve i instrumente sa Dr. Alemom Merdićem, docentom na Ekonomskom fakultetu u Zenici.

Na koji način poreska politika može biti u funkciji ekonomskog rasta diskutovano je sa zamjenikom ministra finansija BiH Muhamed Hasanović.

Principe i prakse upravljanja javnim novcem razmatrali smo kroz prizmu značaja javne potrošnje sa prof. Kadrijom Hadžićem sa Ekonomskog fakulteta u Tuzli.

Šta su javni radovi i koji je njihov značaj za lokalni ekonomski razvoj saznali smo na predavanju sa mnogim praktičnim primjerima od strane Gradonačelnika Tuzle Dr. sc. Zijad Lugavić.

Aktuelne dileme u vezi ekonomske politike u BiH razriješili smo sa makroekonomskim analitičarom Faruk Hadžić.

 

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de