Friday, 05.04.2024

FES-Sindikalna škola

Bez kvalitetne komunikacije sindikati ne mogu odgovoriti svom osnovnom zadatku - organizovanju radnika i radnica u borbi za radnička prava!

Alumnisti_ce FES-Sindikalne škole imali su priliku učiti o različitim vrstama komunikacije i uz podršku iskusnih kolega_ica iz sindikata i medija steći vještine za kvalitetniju komunikaciju u sindikatima i prema javnosti.

O značaju internog informisanja i komuniciranja i kako kroz dobru komunikaciju osigurati veću podršku i bolje rezultate rada govorila je predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić.

Predavač na teme osnove javnog nastupa, razvoj strategije komunikacije i kreiranje ključne poruke bio je dugogodišnji novinar i TV-voditelj Aleksandar Hršum.

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de