23.05.2024

Feministički podcast "Riječ na F", sa Adrianom Zaharijević

O antirodnim mobilizacijama u svijetu govorimo u ovom izdanju podcasta Riječ na F. Sagovornica je Adriana Zaharijević - - Feministkinja, filozofkinja i prevoditeljica iz Beograda.

Idemo i korak dalje: šta stoji iza antirodnih politika? Kontekstualiziramo i pitanje društvenog i političkog ambijenta kojeg dišemo.

„U različitim delovima Evrope ali i sveta imamo političke partije na vlasti koje vrlo aktivno koriste antirodne kampanje da bi ojačale sopstvene konzervativne politike".

Na udaru su ravnopravnost i politike emancipacije!

Moderatorica: Ines Baždalić

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de