Friday, 16.12.2022

Panel diskusije i promocije analiza

Fondacija Friedrich Ebert BiH u saradnji sa Vanjskopolitička inicijativa BH je u EU INFO centru u Sarajevu organizovala predstavljanje dvije analize i panel diskusije.

Analiza: Ekonomske perspektive europskih integracija Bosne i Hercegovine, autora prof. dr. Faruka Hadžić

Analiza: Efekti ruskog protivljenja širenju NATO-A: Slučaj Bosne i Hercegovine, autora prof. dr. Alije Kožljak

Sa autorima, predstavnicima/cama institucija, akademske zajednice i nevladinog sektora smo, tokom prvog panela, razgovarali o perspektivama ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine u evropskom integracijskom putu, te značaju saradnje BiH, prvo sa zemljama Evropske Unije, a onda i sa drugim zemljama svijeta i regije, kako bi se procijenio njihov značaj i doprinos u ekonomskom smislu, te šta i kako je potrebno uraditi da bi se ubrzao napredak BiH iz ekonomske perspektive sa zemljama EU. Također, saznali smo koliko su naša privreda i tržište spremni za izazove koje donosi članstvo u EU i šta su koraci koje je već potrebno poduzimati za uspostavljanje stabilnosti, konkurentnosti i slično.

S druge strane, otvorena oružana agresija Ruske Federacije (Rusija) na Ukrajinu očigledno je pokazala da svijet neće biti isti kao prije, i da je ova situacija utjecala na stvaranje novog svjetskog poretka, a i na ekonomiju, ne samo BiH, nego i svijeta. Panelisti su dali odgovore na pitanja o lekcijama iz prošlosti relevantnim u ovom kontekstu, te važnosti međunarodne zaštite i pravovremenog zaustavljanja malignih stranih uticaja, ali i ulozi međunarodne zajednice u BiH, kao i samoj pravnoj zaštiti i sigurnosnim kapacitetima bosanskohercegovačkih institucija.

Analize možete preuzeti: ovdje

 

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
fes(at)fes.ba

back to top