Publikacije

Barbarić, Dražen; Bošnjak, Ana-Mari; Galić, Domagoj

Percepcija "europske solidarnosti" u Bosni i Hercegovini

Istra├ivanje utjecaja migrante krize
Sarajevo, 2021

Download publication (12 MB, PDF-File)


Cenić, Svetlana

Država političkih trgovaca, populista i nepodnošljive lakoće neodgovornosti

Sarajevo, 2021

Download publication (6,4 MB, PDF-File)


Bubonjić, Mladen; Vujatović, Đorđe

Medijska slika od raspada Jugoslavije do danas

Sarajevo, 2021

Download publication (4,3 MB PDF-File)


Klasič, Hrvoje

Jugoslavenski prostor 30 godina nakon raspada Jugoslavije

Sarajevo, 2021

Download publication (4,4 MB, PDF-File)


Lučka, Dejan

Govor mržnje kod političara u Bosni i Herzegovini

Sarajevo, 2021

Download publication (7,4 MB, PDF-File)


Tešanović, Nataša

Uloga tradicionalnih medija u postdigitalnom dobu

Sarajevo, 2021

Download publication (5,3 MB PDF-File)


Mirosavljević, Mladen

Mediji u digitalnom dobu

Lažne vijesti jače od istine?
Sarajevo, 2021

Download publication (2,7 MB PDF-File)


Komljenović, Mirko

Banana state news

Tim, Tom & Tumb in Banana state
Sarajevo, 2021

Download publication (2,1 MB PDF-File)


Vučić, Nikola

Kritika toksične muškosti

Pregled suvremenih istraživanja
Sarajevo, 2021

Download publication (4,4 MB PDF-File)


Bešlić, Vlatko

Mehanizmi i povijest zaštite manjinskih prava s naglaskom na nacionalne manjine i njihovo političko predstavljanje

Sarajevo, 2021

Download publication (2 MB, PDF-File)


Arsenijeić, Damir; Šakanović, Dino

Privatizacija kao ekološko nasilje

Slučaj tuzlanskog HAK-A
Sarajevo, 2021

Download publication (1,2 MB PDF-File)


Vukelić, Jelena; Trninić, Bojana; Musiolek, Bettina

Profil zemlje Bosna i Hercegovina

Sarajevo, 2021

Download publication (1,3 MB PDF-File)


Antonijević, Zorana

Akcioni planovi za rodnu ravnopravnost

Alatke i metode za urodnjavanje politika, programa i projekata
Sarajevo, 2021

Download publication (900 KB, PDF-File)


Cenić, Svetlana

Levo od desnog i desno od levog

Odkad političke stranke više ne smatraju da je potrebno pokazati biračima šta, kako i zašto na polju ekonomije?
Sarajevo, 2020

Download publication (240 KB, PDF-File)


Lučka, Dejan; Todorović, Dragan

Ekonomska i socijalna prava kroz izazove u digitalnom dobu

(Razmatranje određenih pitanja sa osvrtom na BiH)
Sarajevo, 2020

Download publication (9 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
fes(at)fes.ba

Dalje publikacije

Pogledajte ostale publikacije FES-a Bosne i Hercegovine na engleskom jeziku. More

back to top