Wednesday, 08.05.2024

III modul Mentoring programa: Političko osnaživanje žena

U periodu od 26-28. aprila 2024. godine održan je III modul Mentoring programa: političko osnaživanje žena, u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Cilj ovog programa je jačanje kapaciteta žena za društveno-politički angažman i veće učešće u izbornim procesima, kao i veći broj izabranih žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

O konceptima pregovaranja, o strategijama vođenja kampanje i promociji ideja i inicijativa polaznice Mentoring programa imale su priliku učiti i razgovarati sa stručnjacima/kinjama, kao i prezentovati planove kampanje i komunikacije sa ciljanim grupama u lokalnim zajednicama.

Polaznice su imale zadatak identificirati izazove u svojim lokalnim zajednicama, te predložiti potencijalna rješenja i način komuniciranja sa građanima/kama. Kroz interaktivni rad, diskusije i prezentacije polaznice su imale priliku usvojiti nova znanja, alate i metode, te iskoristiti ih prilikom rada u svojim zajednicama i organizacijama.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Bosnien & Herzegowina

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de