Friday, 26.05.2023

Mentoring program: Političko osnaživanje žena

Fondacija Friedrich Ebert BiH i Forum lijeve inicijative zajednički implementiraju aktivnost Mentoring program: Političko osnaživanje žena.

U prethodnom periodu imali smo uspješnu saradnju sa izabranim dužnosnicama u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na nivou BiH, a cilj ove aktivnosti je nastavak saradnje i pružanje podrške u procesu njihovog profiliranja i jačanja kapaciteta za političko djelovanje.

Kroz ovaj program društveno-politički aktivne žene i izabrane dužnosnice imaju priliku za dodatno usavršavanje u svom društveno-političkom djelovanju, kao i stručnu pomoć prilikom izrade i upućivanja inicijativa, izrade legislativnih dokumenata na osnovu naših javnih politika i pomoć u procesu zagovaranja istih.

 

Friedrich-Ebert-Stiftung
Bosnien & Herzegowina

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de