Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de

Ovo je samo jedan mali dio aktuelnih priloga. Sve naše video zapise i podkastove možete vidjeti i čuti na našem YouTube kanalu FES BiH.

"Riječ na F", sa Adrianom Zaharijević

Eko Eho: “I BiH Green”

Dokumentarni film "HAK—mjesto straha"

FES Connect

FES Connect

Povjezujući ljude u duhu socijaldemokratije, mi dobijamo i dijelimo sadržaj na engleskom jeziku iz njemačke i međunarode mreže. More

Korak bliže miru – Kapija, Tuzla, 25. maj

Radnička prava u tekstilnoj industriji u Bosni i Hercegovini.

Uloga predškolskog odgoja i obrazovanja.

Pratite nas

Pratite nas

Da biste saznali više o FES u Bosni i Hercegovini i našim najnovijim aktivnostima, pratite nas na Facebook-u. More


Privreda zasnovana na socijalnoj pravdi
Teme

Privreda zasnovana na socijalnoj pravdi

Bosna i Hercegovina se i duže od 20 godina nakon završetka rata smatra zemljom u tranziciji. More

Prevazići prošlost, osigurati mir
Teme

Prevazići prošlost, osigurati mir

Fondacija Friedrich Ebert u postkonfliktnoj državi Bosni i Hercegovini aktivno se zalaže za mir i sigurnost. More

Demokratske institucije, kultura, civilno društvo
Teme

Demokratske institucije, kultura, civilno društvo

Demokratija se često svodi na redovno održavanje izbora i ustavnopravnu podjelu vlasti. More

Rodna ravnopravnost
Teme

Rodna ravnopravnost

Iako je dosta toga postignuto u borbi za ravnopravnost spolova, put koji je pred nama još uvijek je dug. More

Budućnost socijalne demokratije
Teme

Budućnost socijalne demokratije

Demokratija ne živi samo od javnih institucija i rasprostranjene i utemeljene demokratske političke kulture. More

Svjedoci jednog vremena
Regionalni programi

Svjedoci jednog vremena

Svjedoci jednog vremena u sindikatima Bosne i Hercegovine, 1990-2015 More



IPG Journal

IPG Journal

IPG-journal je debat platforma FES-a za međunarodnu i evropsku politiku. More

Gender matters!

Gender matters!

Bilten o političkom radu rodne ravnopravnosti FES-a. More



IPS Journal

IPS Journal

Online časopis ističe globalnu nejednakost i donosi nove perspektive u mnogim pitanjima. More

Dialogue Southeast Europe

Dialogue Southeast Europe

Poslije više od dvije decenije angažovanja u jugoistočnoj Evropi, FES prepoznaje izazove i probleme ... More