Tuesday, 18.05.2021 - ZOOM platforma

Poziv na diskusiju i promociju Gender Toolbox Fondacije Friedrich Ebert u BiH

Pozivamo Vas na diskusiju i promociju Gender Toolbox Fondacije Friedrich Ebert u BiH: Kako učiniti institucije, javne politike i zakone rodno senzitivnim? Urodnjavanje/gender mainstreaming u BiH i regionu.

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
fes(at)fes.ba

back to top