24.10.2023

Mentoring program – političko osnaživanje žena I modul

U organizaciji Foruma lijeve inicijative i Fondacije Friedrich Ebert BiH održan je prvi modul ovogodišnjeg Mentoring programa – političko osnaživanje žena, u periodu od 20-22. oktobra 2023. godine. Programu je prisustvovalo 16 učesnica, a koje su politički i društveno aktivne u svojim lokalnim zajednicama.

Cilj ovog programa je osnaživanje kapaciteta žena za društveno-politički angažman, te veću zastupljenost žena u političkim procesima i procesima donošenja odluka. Na prvom modulu, učesnice su imale priliku učiti i razgovarati sa stručnjacima/kinjama o nekoliko važnih tema za političko djelovanje kao što su: politički aktivizam i žene u politici, uključivanje rodne perspektive u političke procese, kao i implementacija međunarodnih normi za postizanje ravnopravnosti žena, identifikacija problema u lokalnoj zajednici na osnovu kojih se mogu kreirati inicijative i predlagati rješenja na lokalnim nivoima odlučivanja, te kako pripremiti i voditi izbornu kampanju u lokalnoj zajednici.

Učesnice su kroz praktične vježbe i radionice imale priliku raditi na pripremi svojih narednih aktivnosti, targetiranju problema u lokalnim zajednicama, njihovom rješavanju te komunikaciji sa određenim grupama građana.

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de

back to top