19.02.2024

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU AKADEMIJA SOCIJALNE DEMOKRATIJE 2024.

Forum lijeve inicijative i Friedrich Ebert Fondacija nastavljaju sa programom za mlade pod nazivom Akademija socijalne demokratije.

Cilj Akademije je da kroz rad sa eminentnim stručnjakinjama i stručnjacima doprinese boljem razumijevanju principa i vrijednosti socijalne demokratije u različitim oblastima društvenog djelovanja.

I MODUL POLITIČKA EKONOMIJA

15-17.03.2024. godine, Sarajevo

Rok za prijavu je 26. februar 2024. godine do 12:00h. Prijaviti se možete putem prijavne forme na sljedećem linku: https://forms.gle/76FfEYAL2i9dtcEf9

NAPOMENA: Organizatori zadržavaju pravo izmjene datuma, mjesta i načina održavanja edukacije.

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de