Monday, 08.06.2020

FES-Gender Toolbox - Alatke i metode za urodnjavanje politika, programa i projekata

Postdejtonska Bosna i Hercegovina je unatoč svom kompleksnom političkom sistemu postigla veliki napredak kada govorimo o pravnom, političkom i institucionalnom okviru za unapređenje rodne ravnopravnosti. Uspostavljanjem institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost osigurani su institucionalni temelji za daljnje zagovaranje i rodnu transformaciju na nivou države i entiteta.

S obzirom da je manje-više osiguran adekvatan pravni, politički i institucionalni okvir, vrijeme je da se fokusiramo na same procese, alatke, resurse, znanje i kapacitete koji će institucijama na svim nivoima vlasti i organizacijama civilnog društva olakšati rad u specifičnim oblastima u kojima i dalje prevladava neravnopravnost muškaraca i žena.

Tim povodom, Kancelarija Fondacije Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini odlučila je da pokrene izradu Gender Toolboxa, resursnog paketa alatki, metoda, uputstava i info grafika koji bi trebali olakšati integrisanje rodne perspektive u dnevnom radu svih nas. 

Dokument „Rodna analiza“ je prva u nizu alatki koje ce činiti FES Gender Toolbox.

Šta je tačno rodna analiza, zašto je važna i kako se uspješno provodi pročitajte u našoj novoj publikaciji: ovdje

 

Sve dokumente koji će činiti FES-Gender Toolbox uskoro ćete moći pronaći pod linkom „rodna ravnopravnost“. 

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
fes(at)fes.ba

back to top