08.03.2024

Feministički podcast "Riječ na F", sa Almom Pelo Zagorčić

Prvi put žene Bosne i Hercegovine obilježavaju 8. mart 1914 godine. Na javnom skupu, tada održanom u Sarajevu, tražile su ekonomsko i političko oslobađanje žena.

U novom izdanju podcasta „Riječ na F“ putujemo unazad više od stoljeće, referišući se na govore Klare Cetkin i Roze Luksemburg, pitamo se: gdje je nestala revolucija i kojim glasom bi danas trebala progovarati?

Sagovornica je historičarka, aktivistica, članica SABNOR-a Mostar i potpredsjednica UG Inicijative građani/ke Mostara, Alma Pelo Zagorčić.

Moderatorica: Ines Baždalić

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de