Panel diskusija i predstavljanje analize „Evropske integracije BiH pod prijetnjom sekuritizacije“

Fondacija Friedrich Ebert BiH u saradnji sa Vanjskopolitička inicijativa BH je organizovala panel diskusiju na kojoj se predstavila analiza „Evropske integracije BiH pod prijetnjom sekuritizacije“, autorice Lejle Ramić Mesihović.

Panelisti na događaju su bili Dženana Hodžić, politička savjetnica Ureda Delegacije EU u BiH, pomoćnica direktora Direkcije za Evropske integracije , Darija Ramljak, Adi Ćerimagić, analitičar Inicijative za europsku stabilnost iz Berlin , te Nedžma Džananović Miraščija, sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

Zajedno sa autoricom, predstavnicima/cama institucija, akademske zajednice i nevladinog sektora smo razgovarali o tome da li je i u kojoj mjeri sekuritizacija prijetnja evropskim integracijama naše zemlje, da li nam je to znak da se ne trebamo opuštati? Nadalje, kandidatski statu BiH, kao nezaobilazna tema današnje panel diskusije, te učešće Delegacije EU i drugih međunarodnih institucija u vršenju „pritiska“ na „odmrzavanje“ reformskih procesa, ali i o ispunjenju obaveza iz SSP-a.

Diskutovalo se i o tome šta za građane znači kandidatski status u BiH? Ali i koliko su državni službenici obučeni za korake koji slijede u dogledno vrijeme, i kada se može nadati otvaranju pregovora, te ko sve mora biti uključen u te procese, pored institucija i donosioca odluka, gdje je naglašena uloga organizacija civilnog društva, akademske i biznis zajednice, te građanki/građana.

Poruka je da je ključ da EU pokaže kako je ozbiljna oko narednog koraka u procesu, otvaranja pregovora o članstvu, i da za njegovo dostizanje ponudi značajnu političku, tehničku i financijsku podršku BiH. Samo uz jedan takav paket EU, vidjet ćemo i promjenu dinamike u BiH. Kao što smo je vidjeli u vrijeme vizne liberalizacije i nedavno u pristupanju BiH mehanizmu EU za civilnu zaštitu. Ali, u svemu tome, ključ je, poprilično, i u rukama donosioca odluka u našoj zemlji.

I na kraju, bitno je razgovarati, pričati, vršiti pritisak, naglašavati, učestvovati i uključiti sve potrebne aktere i resure u ovaj proces, da bi se prekinuo status quo i „odmrzli“ svi godinama zamrznuti procesi.

 

Evropske integracije Bosne i Hercegovine pod prijetnjom sekuritizacije

Ramić Mesihović, Lejla

Evropske integracije Bosne i Hercegovine pod prijetnjom sekuritizacije

Sarajevo, 2022

Download publication (120 KB, PDF-File)

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de

back to top