U Ogledima o transformaciji vrijednosti – stanovništvo Bosne i Hercegovine i ljudi u pokretu

U Ogledima o transformaciji vrijednosti – stanovništvo Bosne i Hercegovine i ljudi u pokretu autorka Jovana Kisin se pita da li su građani naše zemlje položili test ljudskosti.

Da li u BiH svako brine svoju brigu, da li su sopstvene brige Bosanaca i Hercegovaca isuviše velike i teške pa nije preostalo ništa za nekog drugog, ili smo prosto zatvoreno konzervativno društvo koje na svoju teritoriju ne pušta nikog i ništa nepoznato, teško je odgovoriti. Vjerovatno je od svega pomalo. Ali činjenica je da smo kao društvo, kao država, trebali i morali učiniti puno više kako na rješavanju i pomaganju statusa izbjeglica i raseljenih lica sopstvenog stanovništva, ali i na rješavanju osnovnih životnih uslova i prava ljudi u pokretu, zaključuje Jovana Kisin.

Ogledi o transformaciji vrijednosti - stanovništvo Bosne i Hercegovine i ljudi u pokretu

Kisin, Jovana

Ogledi o transformaciji vrijednosti - stanovništvo Bosne i Hercegovine i ljudi u pokretu

Sarajevo, 2022

Download publication (2,3 MB PDF-File)

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de

back to top