Thursday, 16.12.2021

Sa vizom ili bez vize mladi odlaze iz Zapadnog Balkana

Putovanje bez viza između Evropske Unije (EU) i Zapadnog Balkana značajan je napredak u ostvarivanju slobode kretanja građana i građanki Evrope. Vlade država članica EU odobrile su bezvizni režim Bosni i Hercegovini (BiH) i Albaniji krajem 2010.godine, a godinu dana ranije to je učinjeno za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Međutim, građani i građanke Kosova još uvijek ne mogu putovati u zemlje članice EU i Schengena bez viza.

Takođe, iako se već duže vrijeme vode pregovori s ciljem da se olakša sloboda kretanja za građane država Zapadnog Balkana, taj sporazum još uvijek nije postignut. Naime, državljani i državljanke BiH i Kosova još uvijek moraju prolaziti kroz dugotrajan i skup proces podnošenja zahtjeva za vizu kako bi putovali u BiH odnosno na Kosovo. Vizna liberalizacija u velikoj je mjeri utjecala na povećanje razmjene roba i usluga, pa je došlo do povećanog izvoza i uvoza između zemalja Zapadnog Balkana i EU ali je ona u najvećoj mjeri potakla građane, posebno mlade ljude sa Zapadnog Balkana da odlaze u EU u potrazi za boljim obrazovanjem, boljim uslovima rada i života. S druge strane, mladi ljudi na Kosovu, na putu do ostvarenja svojih snova još uvijek prolaze kroz skup i dug proces dobijanja viza, svaki puta kada trebaju putovati u jednu od država članica EU.
Jasno je kako je jedan od najvećih problema svih država Zapadnog Balkana odlazak mladih. BiH i Kosivo ne zaostaju u tom negativnom trendu, uz olakšanu slobodu kretanja za mlade iz BiH ili uz sve prepreke viznog režima za mlade s Kosova, oni odlaze oni odlaze.

Tekst možete preuzeti: ovdje

Autorica: Azra Berbić

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
fes(at)fes.ba

back to top