Tuesday, 21.06.2022

Kako mladi u BiH opažaju rat u Bosni i Hercegovini?

Prije neki dan, tačnije 14. juna, u Sarajevu sam predstavio rezultate istraživanja i knjigu „Kako Mladi u BiH opažaju protekli rat“. Promociji je prisustvovalo oko 20 ljudi, novinari dnevnog lista Oslobođenje, portala Fokus.ba i Televizije Sarajevo.

Šta nam je istraživanje pokazalo?

Pokazalo da smo u velikom problemu, kada se govori o percepciji rata od strane mladih ljudi u BiH.

Šta to praktično znači?

To znači da među mladim ljudima u ovoj državi ne postoji minimum saglasnosti oko pitanja koji se tiču bilo kojeg aspekta proteklog rata.

Kada govorimo o događajima koji su prethodili ratu, mladi Bošnjaci, Hrvati i Srbi se razlikuju u opažanju puta koji je BiH trebala izabrati nakon raspada Jugoslavije. Srbi su i tada insistirali na ostanku u krnjoj Jugoslaviji, sa čime se i danas slaže najveći broj mladih Srba, dok su nezavisnost BiH 90.tih podržali Hrvati i Bošnjaci, a tu odluku i danas odobrava najveći broj mladih Hrvata i Bošnjaka.

Kada se govori o percepciji karaktera rata u BiH, možemo reći da ga mladi Srbi, Hrvati i Bošnjaci različito opažaju, što je očekivano, s obzirom na etničke razlike koje su prisutne u interpretaciji tih događaja. Najveći broj Srba smatra da je to bio građanski rat, dok među Bošnjacima preovladava mišljenje da je to bila agresija na njihovu zemlju. Hrvati imaju podijeljeno mišljenje o  tome da li se u BiH desila agresija, građanski rat ili i jedno i drugo istovremeno.

Percepcija rada Međunarodnog sudu za ratne zločine zavisi od etničke pripadnosti mladih ljudi. Najkritičniji prema radu suda u den Hagu su mladi Srbi, a slijede Hrvati i Bošnjaci. Ovaj rezultat je donekle i očekivan, ako imamo u vidu stavove srpske političke elite i najvećeg dijela javnosti prema presudama koje je ovaj sud donio, tj. njihovo nezadovoljstvo tim presudama.

Više pročitajte: ovdje

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de

back to top