Wednesday, 13.07.2022

Da li je odnos Evropske unije i zapadnog Balkana partija pokera?

Energija i evropske politike u procesu proširenja Evropske unije kao i aktuelna energetska kriza bile su jedna od tema naučnog skupa o politikama proširenja Evropske unije i odnosima prema zapadnom Balkanu, koji je Friedrich-Ebert-Stiftung organizovala u saradnji sa Centrom za međunarodne odnose iz Banjaluke 12. jula u Banjaluci.

Profesorica sa Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba Đana Luša istakla je da je „ruska agresija na Ukrajinu potpuno promijenila način razmišljanja i funkcionisanja Evropske unije, ali i proces proširenja Unije“.

Mišo Mudrić, profesor sa Pravnog fakulteta u Zagrebu istakao je kako je ideja iza energetskog tržišta koja je sada uspostavljena na području Evropske unije istovjetna nastojanju da se ista stvar dogodi i na području zapadnog Balkana. Profesor Mudrić nagovještava dalji porast cijena energenata u narednom  periodu, pri čemu smatra da je nepoznanica u kojoj mjeri će Evropska unija a samim tim i druge zemlje, uključujući Bosnu i Hercegovinu moći osigurati zalihe prirodnog plina. Nagovijestio je neizvjesnu zimu.

Profesor Duško Lopandić iz Evropskog pokreta Srbije istakao je da rat koji se dešava u Evropi i promjene koje se dešavaju i sa Evropskom unijom i proširenjem NATO-a pokazuju da će raskid sa Rusijom biti dubok i dugotrajan.

Profesor politologije sa Sveučilišta u Mostaru Dražen Barbarić opisao je situaciju na relaciji Evropska unija – zapadni Balkan kao partiju pokera, koja je zapala u ćorsokak: „Evropska unija na zapadnom Balkanu u ovom trenutku nema reformatroski potencijal, jer ne može uticati ni na jedan od režima u balkanskim zemljama, ali ima geopolitički potencijal kojeg nije ni svjesna“.

Prema riječima Momčila Radulovića iz Evropskog pokreta Crne Gore rezignirano je zaključio kako je u Crnoj Gori „evropska agenda gurnuta u stranu, i data je prednost potpisivanju temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, što je ponovno podijelilo crnogorsku javnost“.

Profesor sa Fakulteta političkih nauka i direktor Centra za međunarodne odnose Miloš Šolaja naglasio je značaj regionalne saradnje zemalja zapadnog Balkana.

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
fes(at)fes.ba

back to top