Analiza: „BH evropska priča“

U studiji „BH evropska priča“ autori Mladen Bubonjić i Đorđe Vujatović zaključuju kako je integracija u Evropsku uniju za Bosnu i Hercegovinu i dalje jedan od osnovnih prioriteta vanjske politike, kao i da je u praksi malo toga učinjeno ka integraciji.

Analizirajući medijske sadržaje autori su utvrdili da je u skladu sa političkim dešavanjima, kao i euroskepticizmom, najviše tekstova o Evropskoj unijisa  negativnim sentimentom objavljeno u medijima iz Republike Srpske, dok mediji sa sjedištem u Federaciji BiH uglavnom objavljuju pozitivne i neutralne tekstove. Takođe je u ovoj studiji naglašena velika podijeljenost  građana kada je riječ o daljem ishodu procesa pregovaranja BiH i EU. Na pitanje da li će Bosna i Hercegovina ući u Evropsku uniju, većina ispitanika je navela da neće ući nikada.

BiH Evropska priča

Bubonjić, Mladen; Vujatović, Đorde

BiH Evropska priča

Kandidatski status BiH za članstvo u EU kroz prizmu izvještavanja medija i stavova građana
Sarajevo, 2023

Download publication (3,3 MB PDF-File)

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de

back to top