Konferencija: Najpoznatija „Javna tajna“ rata u Sarajevu – Kazani, 30 godina kasnije

„Sarajevska napoznatija javna tajna“, kako je Kazane i druge ratne zločine nad Srbima u opkoljenom Sarajevu okarakterisao istoričar Nicolas Moll, i danas je na neki način tabu. O ovoj temi, ali i drugim izazovima suočavanja s prošlošću i sa ratnim zločinima u „svojoj zajednici“ raspravljali su učesnici konferencije: Kazani, 30 godina poslije, održane u Sarajevu 27. oktobra, koju smo organizovali u saradnji sa Udruženjem za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) i ZFD forumom.

Istoričari, novinari, političari i građanski aktivisti pokušali su osvijetliti zašto istina o Kazanima i drugim stratištima ni nakon tri decenije ne dopire do većine građana BiH i regiona.

„Najmanje se govori kad te se najviše tiče“, ovim riječima Meše Selimovića otvorio je konferenciju Edvin Čudić, iz Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije, organizacije koja se duže od deset godina bavi pitanjima tranzicione pravde. „Komemorativne prakse koje provode politički predstavnici u BiH, često nemaju za svrhu suočavanje s prošlošću. Nerijetko je to ubiranje političkih poena“, istakao je Čudić.

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de

back to top