Thursday, 09.12.2021

Riječ na F - Emina Bošnjak

Koliko žene svaki mjesec košta kupovina tampona i higijenskih uložaka? Koliki bi proračun bio na godišnjem nivou?

Dok mi računamo organizacija Sarajevski otvoreni centar pokrenula je inicijativu prema državnom parlamentu za ukidanje poreza na higijenske proizvode za žene i djecu - jer trenutno su otvorene javne konsultacije za Nacrt Zakona o porezu na dodanu vrijednost BiH.

O ovoj inicijativi, radničkim pravima ali i šire, o temama koje su fokus globalne kampanje "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja", razgovaramo za Eminom Bošnjak - već je 15 godina u LGBTI aktivizmu i izvršna je direktorica Sarajevskog otvorenog centra.

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
fes(at)fes.ba

back to top