Friday, 11.11.2022

Politički Cafe u Banjaluci

EU Cafe: u Banjaluci smo sa Klubom studenata Fakulteta političkih nauka Banjaluka održali Politički cafe o evropskim pitanjima 10. novembra. Ovog puta događaj su obogatili studenti sa Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva i Filozofskog fakulteta iz Tuzle.

Sa Vedranom Džihićem, višim ustraživačem na austrijskom Institutu za međunarodnu politiku iz Beča, studenti su razgovarali o kadnidatskom statusu Bosne i Hercegovine, pokušavajući da odgovore na pitanje da li je ovaj status rezultat uspjeha bosanskohercegovačkih institucija, poliitčara i političkih stranaka ili blagonaklonost Evropske unije prema našoj zemlji. Tema razgovora bile su i reformski potencijal novih (starih) vlasti, dominantni narativ kad je riječ o integraciji BIH u Evropsku uniju i kako ga i da li mijenjati.

Enes Osmančević, profesor sa Filozofskog fakulteta u Tuzli govorio je o načinu prezentacije integracije u Evropsku uniju kako u medijima tako i u javnosti, o pogledu mladih i perspektivama članstva u Evropskoj uniji iz njihove perspektive govorila je studentica Anđela Medan.

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
fes(at)fes.ba

back to top