Tuesday, 13.09.2022

Upravljanje javnim zelenim površinama

S obzirom na sve zapaženiji negativni uticaj čovjeka na okoliš, kao mehanizam zaštite zahtijeva se prije svakog poduzimanja određenih radnji u prostoru izrada strateške procjene uticaja na okoliš.

Pored gradnje objekata u užem urbanom području, koja u sve većoj mjeri dobija bitku na štetu zelenih površina, moramo navesti da čovjek utiče na okoliš i kroz korištenje ekološki neprihvatljivih energenata, fosilnih goriva ili koristi ekološki neprihvatljiva vozila.

No, u borbi protiv vlastitog uticaja upravo kao jedna od mjera može mu pomoći povećanje zelenih površina.

Fondacija Friedrich Ebert i Forum lijeve inicijative izradili su publikaciju Upravljanje javnim zelenim površinama u kojoj možete pronaći analize “zelenih” akcionih planova uz mogućnosti razmatranja integrisanog ili sektorskog upravljanja zelenim gradskim površinama.

Publikaciju možete preuzeti: ovdje 

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de

back to top