Tuesday, 15.11.2022

Javni poziv za učešće u ECOpolitics School

Friedrich-Ebert-Stiftung BiH (FES BiH) i Mreža progresivnih inicijativa (MPI) organiziraju edukativni program za mlade političke aktere pod nazivom ECOpolitics School, koji će biti održan od 1. do 4. decembra 2022. godine.

Šta je tema škole ECOpolitics?
Zagađenost zraka i vode, uništavanje prirodnih resursa, upravljanje otpadom, energetska kriza i pravedna tranzicija samo su neke od teme o kojima će biti riječna prvoj ECOpolitics školi. Uz to, polaznici i polaznice će tokom trajanja škole uz stručno mentorstvo kreirati vlastite unutarstranačke ili javne inicijative, te učestvovati u snimanju video podcasta ECOpolitics Talks. Sadržaj škole uključuje interaktivni sadržaj i različite formate neformalne edukacije i političkog aktivizma.


KO MOŽE UČESTVOVATI?
Ukoliko imaš između 18 i 35 godina, živiš u Bosni i Hercegovini, član/ica si političke partije ili si istaknuti/a mladi/a lider/ka u svojoj lokalnoj zajednici kroz omladinski ili građanski aktivizam, te želiš saznati više o gore navedenim temama s ciljem daljeg političkog/aktivističkog djelovanja, onda je ovo program za tebe. ECOpolitics škola će ti dati priliku da razmijeniš iskustva sa drugim mladim ljudima širom BiH, te unaprijediš svoja znanja i vještine za društveno i političko djelovanje u oblasti zaštite životne sredine.


ŠTA JOŠ DOBIJAM UČEŠĆEM U ŠKOLI?
Osim novih znanja iz oblasti zaštite životne sredine, svi polaznici/e će dobiti mentorsku podršku za kreiranje vlastitih individualnih ili grupnih političkih inicijativa za unutarstranačko ili javno djelovanje. Organizatori će i nakon završetka škole pružiti podršku u promociji inicijativa i pratiti njihovu dalju implementaciju. Također, imat ćete priliku putem snimanja i emitovanja video podcasta pozicionirati sebe u javnosti kao aktere čije je političko djelovanje usmjereno na temu zaštite životne sredine Po završetku škole će svim polaznicima i polaznicama biti dodijeljeni certifikati.


KAKO SE PRIJAVITI?
Svi zainteresovani koji ispunjavaju gore navedene uslove mogu se prijaviti za učešće najkasnije do 17. novembra 2022. godine do 12.00h putem linka.

Aplikacije zaprimljene nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.


DODATNE NAPOMENE
Troškove smještaja i hrane tokom trajanja škole, kao i refundaciju putnih troškova, snose organizatori škole. Detaljna agenda će biti dostavljena polaznicima i polaznicama nakon procesa selekcije i potvrde učešća. Za sve dodatne informacije nam se možete obratiti na: info@mpi.ba

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de

back to top