Thursday, 19.08.2021

„Balvan evolucija“ naslov je novog video-komentara Hrvoja Klasića

Ljeto 1990. – ljeto 2021. - od balvana i oružane pobune do stranke na vlasti i potpredsjednika vlade.

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
fes(at)fes.ba

back to top