Tuesday, 05.01.2021

Analiza: "Levo od desnog i desno od levog"

Koliko je bosansko-hercegovačka izvršna i zakonodavna vlast uradila za državu BiH od potpisa Dejtonskog mirovnog sporazuma – pogotovo iz aspekta ekonomije. Zašto je država u rasulu a građani prepušteni sami sebi?

Aktuelno stanje pandemije izazvane virusom SARS-CoV-2 nametnulo je pitanje upravljanja ekonomijom i šta činiti, ali je takođe i vratilo pitanje na do sada preduzeta rješenja i način na koji se do njih došlo. Autorica Svetlana Cenić analizira rad svih vladajućih partija na polju ekonomije od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas. Preuzmite našu novu analizu "Levo od desnog i desno od levog. 

Analizu preuzmite: ovdje 

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
fes(at)fes.ba

back to top