Publikacije

Jugoslavenski prostor 30 godina nakon raspada Jugoslavije

Klasič, Hrvoje

Jugoslavenski prostor 30 godina nakon raspada Jugoslavije

Sarajevo, 2021

Download publication (4,4 MB, PDF-File)


Govor mržnje kod političara u Bosni i Herzegovini

Lučka, Dejan

Govor mržnje kod političara u Bosni i Herzegovini

Sarajevo, 2021

Download publication (7,4 MB, PDF-File)


Uloga tradicionalnih medija u postdigitalnom dobu

Tešanović, Nataša

Uloga tradicionalnih medija u postdigitalnom dobu

Sarajevo, 2021

Download publication (5,3 MB PDF-File)


Mediji u digitalnom dobu

Mirosavljević, Mladen

Mediji u digitalnom dobu

Lažne vijesti jače od istine?
Sarajevo, 2021

Download publication (2,7 MB PDF-File)


Banana state news

Komljenović, Mirko

Banana state news

Tim, Tom & Tumb in Banana state
Sarajevo, 2021

Download publication (2,1 MB PDF-File)


Kritika toksične muškosti

Vučić, Nikola

Kritika toksične muškosti

Pregled suvremenih istraživanja
Sarajevo, 2021

Download publication (4,4 MB PDF-File)


Mehanizmi i povijest zaštite manjinskih prava s naglaskom na nacionalne manjine i njihovo političko predstavljanje

Bešlić, Vlatko

Mehanizmi i povijest zaštite manjinskih prava s naglaskom na nacionalne manjine i njihovo političko predstavljanje

Sarajevo, 2021

Download publication (2 MB, PDF-File)


Privatizacija kao ekološko nasilje

Arsenijeić, Damir; Šakanović, Dino

Privatizacija kao ekološko nasilje

Slučaj tuzlanskog HAK-A
Sarajevo, 2021

Download publication (1,2 MB PDF-File)


Profil zemlje Bosna i Hercegovina

Vukelić, Jelena; Trninić, Bojana; Musiolek, Bettina

Profil zemlje Bosna i Hercegovina

Sarajevo, 2021

Download publication (1,3 MB PDF-File)


Akcioni planovi za rodnu ravnopravnost

Antonijević, Zorana

Akcioni planovi za rodnu ravnopravnost

Alatke i metode za urodnjavanje politika, programa i projekata
Sarajevo, 2021

Download publication (900 KB, PDF-File)


Levo od desnog i desno od levog

Cenić, Svetlana

Levo od desnog i desno od levog

Odkad političke stranke više ne smatraju da je potrebno pokazati biračima šta, kako i zašto na polju ekonomije?
Sarajevo, 2020

Download publication (240 KB, PDF-File)


Ekonomska i socijalna prava kroz izazove u digitalnom dobu

Lučka, Dejan; Todorović, Dragan

Ekonomska i socijalna prava kroz izazove u digitalnom dobu

(Razmatranje određenih pitanja sa osvrtom na BiH)
Sarajevo, 2020

Download publication (9 MB, PDF-File)


Rodna procjena uticaja

Antonijević, Zorana

Rodna procjena uticaja

Alatke i metode za urodnjavanje politika, programa i projekata
Sarajevo, 2020

Download publication (140 KB, PDF-File)


Ljudska prava u Bosni i Hercegovini 25 godina nakon "Dejtona"

Lučka, Dejan

Ljudska prava u Bosni i Hercegovini 25 godina nakon "Dejtona"

(Lijek za krvavi sukob kao današnji temelj ljudskih prava)
Sarajevo, 2020

Download publication (10 MB, PDF-File)


Nova normalnost

Nova normalnost

Percepcija, stavovi i ponašanja građana Bosne i Hercegovine na početku pandemije covid-19
Sarajevo, 2020

Download publication (2 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
fes(at)fes.ba

Dalje publikacije

Pogledajte ostale publikacije FES-a Bosne i Hercegovine na engleskom jeziku. More

back to top