Publikacije

Građansko i političko učešće mladih

Dušanić, Srđan; Lakić, Siniša; Turjačanin, Vladimir

Građansko i političko učešće mladih

Psihološki pristup
Sarajevo, 2017

Download publication (4,4 MB PDF-File)


Socijalna demokratija i socijalni kapitalizam

Fejzić, Elvis; Sadiković, Elmir; Turčalo, Sead

Socijalna demokratija i socijalni kapitalizam

O mogućnostima praktične primjene u Bosni i Hercegovini
Sarajevo, 2017

Download publication (1,2 MB PDF-File)


Nedovršena država

Nešković, Radomir

Nedovršena država

Politički sistem Bosne i Hercegovine
Sarajevo, 2017

Download publication (3 MB, PDF-File)


Novi ZOR u BiH - reformska agenda EU i međunarodne finansijske institucije

Weber, Bodo

Novi ZOR u BiH - reformska agenda EU i međunarodne finansijske institucije

Zakašnjele strukturalne reforme ili neoliberalno umanjenje prava radnika?
Sarajevo, 2016

Download publication (380 KB, PDF-File)


Pravo na štrajk - na udaru?

Xhafa, Edlira

Pravo na štrajk - na udaru?

Analiza novijih trendova
Sarajevo, 2017

Download publication (400 KB, PDF-File)


Evropska unija i Bosna i Hercegovina: gradenje države kroz proces evropskih integracija

Blagovčanin, Srdan

Evropska unija i Bosna i Hercegovina: gradenje države kroz proces evropskih integracija

Sarajevo, 2016

Download publication (3,5 MB PDF-File)


Kratki uvod u problem političke volje

Kratki uvod u problem političke volje

studija slučaja Bosne i Hercegovine
Sarajevo, 2016

Download publication (5,5 MB PDF-File)


Kako građani Bosne i Hercegovine opažaju nevladin sektor?

Puhalo, Srđan; Vukojević, Stefan

Kako građani Bosne i Hercegovine opažaju nevladin sektor?

Sarajevo, 2016

Download publication


Naslijede mira

Naslijede mira

Bosna i Hercegovina 20 godina poslije Dejtonskog Mirovnog Sporazuma
Sarajevo, 2015

Download publication (1,7 MB PDF-File)


Razgovor o ljevici

Razgovor o ljevici

identitet, kriza i izazovi u Bosni i Hercegovini danas
Sarajevo, 2015

Download publication (1,5 MB PDF-File)


Studija o mladima u Bosni i Hercegovini

Studija o mladima u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 2015

Download publication (1,8 MB PDF-File)


Prokletstvo kulture selektivnog sjeçanja

Lasiç, Mile

Prokletstvo kulture selektivnog sjeçanja

Sarajevo, 2015

Download publication (3,5 MB PDF-File)


Strateške smjernice za brendiranje Bosne i Hercegovine

Skoko, Božo

Strateške smjernice za brendiranje Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 2015

Download publication (1,8 MB PDF-File)


Balkanski medijski barometar

Balkanski medijski barometar

Bosnia i Hercegovina 2014 ; [analiza medijskog obruženja u Bosni i Hercegovini]
Sarajevo, 2014

Download publication (2 MB PDF-File)


Medijski nastup(ati): Smjernice za rad s medijima

Rondić, Adnan

Medijski nastup(ati): Smjernice za rad s medijima

Sarajevo, 2014

Download publication (360 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de

Dalje publikacije

Pogledajte ostale publikacije FES-a Bosne i Hercegovine na engleskom jeziku. More

back to top