Publikacije

Ekonomska i socijalna prava kroz izazove u digitalnom dobu

Lučka, Dejan; Todorović, Dragan

Ekonomska i socijalna prava kroz izazove u digitalnom dobu

(Razmatranje određenih pitanja sa osvrtom na BiH)
Sarajevo, 2020

Download publication (9 MB, PDF-File)


Rodna procjena uticaja

Antonijević, Zorana

Rodna procjena uticaja

Alatke i metode za urodnjavanje politika, programa i projekata
Sarajevo, 2020

Download publication (140 KB, PDF-File)


Ljudska prava u Bosni i Hercegovini 25 godina nakon "Dejtona"

Lučka, Dejan

Ljudska prava u Bosni i Hercegovini 25 godina nakon "Dejtona"

(Lijek za krvavi sukob kao današnji temelj ljudskih prava)
Sarajevo, 2020

Download publication (10 MB, PDF-File)


Nova normalnost

Nova normalnost

Percepcija, stavovi i ponašanja građana Bosne i Hercegovine na početku pandemije covid-19
Sarajevo, 2020

Download publication (2 MB, PDF-File)


Nasilje u porodici u doba pandemije

Grbić Pavlović, Nikolina

Nasilje u porodici u doba pandemije

Uticaj preventivnih mjera za korona virus na nasilje u porodici u Bosni i Hercegovini
Sarajevo, 2020

Download publication (1,2 MB PDF-File)


Da li je Dejton položio ispit?

Jovandić, Aleksandra; Dujković, Đorđe; Lončar, Marko

Da li je Dejton položio ispit?

Sarajevo, 2020

Download publication (4 MB, PDF-File)


Izbjeglice i migranti u trouglu Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije

Lučka, Dejan; Čekrlija, Saša

Izbjeglice i migranti u trouglu Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije

(Pravni okvir i analiza stanja u odredenim područjima)
Sarajevo, 2020

Download publication (4,4 MB PDF-File)


Održivost emigracija iz Bosne i Hercegovine

Održivost emigracija iz Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 2020

Download publication (4,5 MB PDF-File)


Socijalna demokratija u BiH

Fejzić, Elvis

Socijalna demokratija u BiH

historijski pregled i razmatranja za budućnost
Sarajevo, 2020

Download publication (1,5 MB PDF-File)


Energetska efikasnost u BiH

Hadžić, Faruk; Hadžić, Zerina

Energetska efikasnost u BiH

makroekonomski efekti ulaganja u energetsku efikasnost
Sarajevo, 2020

Download publication (330 KB PDF-File)


Ekonomija u postpandemijskom vremenu

Kahrović, Ajdin

Ekonomija u postpandemijskom vremenu

prilike za razvoj lokalnog poduzetništva
Sarajevo, 2020

Download publication (780 KB PDF-File)


Otvorenost lokalnih samouprava u BiH

Avdić, Samir

Otvorenost lokalnih samouprava u BiH

principi otvorenosti i primjeri dobre prakse
Sarajevo, 2020

Download publication (340 KB PDF-File)


Mediji i kultura sjećanja

Turčilo, Lejla; Rondić, Adnan

Mediji i kultura sjećanja

Kratki osvrt u povodu diskusije o medijskoj kulturi sjećanja u BiH
Sarajevo, 2020

Download publication (2 MB, PDF-File)


Inkluzivne lokalne zajednice

Efendić-Adžajlić, Irma

Inkluzivne lokalne zajednice

Analiza mjera koje treba poduzeti u lokalnim zajednicama za dostizanje minimalnih standarda inkluzije
Sarajevo, 2020

Download publication (570 KB, PDF-File)


Javni radovi u lokalnoj zajednici

Garibija, Malik

Javni radovi u lokalnoj zajednici

Prilika za ekonomski i socijalni razvoj lokalnih zajednica
Sarajevo, 2020

Download publication (630 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de

Dalje publikacije

Pogledajte ostale publikacije FES-a Bosne i Hercegovine na engleskom jeziku. More

back to top