Publikacije

Lažna stvarnost ili lažni ljudi u doba krize

Cenić, Svetlana

Lažna stvarnost ili lažni ljudi u doba krize

Sarajevo, 2022

Download publication (4,5 MB PDF-File)


Minimalna plata za dostojanstven život

Kečo, Adis; Čaušević-Sućeska, Lejla

Minimalna plata za dostojanstven život

Radnici imaju pravo na pravedne plate koje obezbeđuju pristojan životni standard?
Sarajevo, 2022

Download publication (1,5 MB PDF-File)


Zašto borba protiv nacionalizma i kakav nam patriotizam treba

Vuković, Đorđe

Zašto borba protiv nacionalizma i kakav nam patriotizam treba

Sarajevo, 2022

Download publication (3,4 MB PDF-File)


Vatromet novih vrijednosnih paradigmi posrnulog društva

Vuković, Đorđe

Vatromet novih vrijednosnih paradigmi posrnulog društva

Sarajevo, 2022

Download publication (3,5 MB PDF-File)


Analiza suprotstavljenih narativa medija u Republici Srpskoj i Federaciji BIH u odnosu na izvještavanje o ratu u Ukrajini

Bubonjić, Mladen; Vujatović, Đorđe

Analiza suprotstavljenih narativa medija u Republici Srpskoj i Federaciji BIH u odnosu na izvještavanje o ratu u Ukrajini

Sarajevo, 2022

Download publication (3,5 MB PDF-File)


Svjedoci jednog vremena u sindikatima BiH

Musić, Goran

Svjedoci jednog vremena u sindikatima BiH

1990-2015
Sarajevo, 2022

Download publication (700 KB, PDF-File)


Rodno odgovorna lokalna samouprava

Gavrić, Saša

Rodno odgovorna lokalna samouprava

Alatke i metode za urodnjavanje politika, programa i projekata
Sarajevo, 2021

Download publication (280 KB, PDF-File)


Dekarbonizacija energetskog sektora u Evropi

Jusufović, Amela

Dekarbonizacija energetskog sektora u Evropi

Zapadni Balkan, s fokusom na Bosnu i Hercegovinu è proizvodača crne energije
Sarajevo, 2021

Download publication (1,1 MB PDF-File)


Personalizirani model kućne njege/kućna njega po mjeri korisnika

Spahić, Aida; Grbić Hasibović, Dragana; Cocalić, Nermin

Personalizirani model kućne njege/kućna njega po mjeri korisnika

Sarajevo, 2021

Download publication (1,1 MB PDF-File)


Unapređenje komuniacije sa građanima/kama - sistem 48

Mahmuzić, Elvir

Unapređenje komuniacije sa građanima/kama - sistem 48

Sarajevo, 2021

Download publication (1,2 MB PDF-File)


Održiv okoliš - neodrživa radna mjesta?

Jusufović, Amela

Održiv okoliš - neodrživa radna mjesta?

Sarajevo, 2021

Download publication (720 KB, PDF-File)


Upravljanje javnim zelenim površinama

Ballian, Dalibor; Filipović, Damir; Memišević Hodžić, Mirzeta

Upravljanje javnim zelenim površinama

"Ne naslje-dujemo Zemlju od svojih predaka, posu-dujemo je od svoje djece."
Sarajevo, 2021

Download publication (660 KB, PDF-File)


Uloga vanjske politike u borbi protiv pandemije

Sijamija, Mahir

Uloga vanjske politike u borbi protiv pandemije

Slučaj COVID-19 u Bosni i Hercegovini
Sarajevo, 2021

Download publication (250 KB, PDF-File)


Izazovi i šanse za Bosnu i Hercegovinu

Ćerimagić, Adnan

Izazovi i šanse za Bosnu i Hercegovinu

Evropske integracije i ekonomski razvoj
Sarajevo, 2021

Download publication (220 KB, PDF-File)


Meka diplomatija sjeverne Makedonije

Ramić Mesihović, Lejla

Meka diplomatija sjeverne Makedonije

Tranzicija Prespanskog foruma za dijalog iz brendirane vanjskopolitičke ideje u stvarnost
Sarajevo, 2021

Download publication (260 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de

Dalje publikacije

Pogledajte ostale publikacije FES-a Bosne i Hercegovine na engleskom jeziku. More

back to top