Publikacije

Unapre-denje kvaliteta života žena kroz preduzetništvo

Peštek, Almir

Unapre-denje kvaliteta života žena kroz preduzetništvo

Sarajevo;Bonn, 2009

Download publication (660 KB, PDF-File)


Socijalno povjerenje u Bosni i Hercegovini

Šalaj, Berto

Socijalno povjerenje u Bosni i Hercegovini

Sarajevo;Bonn, 2009

Download publication (625 KB, PDF-File)


Buduća funkcija specijalnog predstavnika Evropske Unije i misije u Bosni i Hercegovini

Buduća funkcija specijalnog predstavnika Evropske Unije i misije u Bosni i Hercegovini

Sarajewo;Bonn, 2009

Download publication (19 MB, PDF-File)


Vanjske politike zemalja Zapadnog Balkana

Vanjske politike zemalja Zapadnog Balkana

[regionalni dialog u svrhu novog proširenja]
Sarajevo;Bonn, 2009

Download publication (2,3 MB PDF-File)


Priručnik za formiranje i rad vijeća zaposlenika u Federaciji Bosne i Hercegovine

Hrle, Sulejman

Priručnik za formiranje i rad vijeća zaposlenika u Federaciji Bosne i Hercegovine

Sarajevo;Bonn, 2009

Download publication (530 KB, PDF-File)


Euroregije i Jugoistočna Evropa

Euroregije i Jugoistočna Evropa

[zbornik radova sa Međunarodne Konferencije "Euroregije i Jugoistočna Evropa"]
Sarajevo;Bonn, 2009

Download publication (8 MB, PDF-File)


Islam u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj

Islam u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj

Sarajevo;Bonn, 2009

Download publication (1 MB PDF-File)


Povijesne predispozicije i aktuelni razvoj građanskih asocijacija u BiH

Seifija, Ismet

Povijesne predispozicije i aktuelni razvoj građanskih asocijacija u BiH

Sarajevo;Bonn, 2009

Download publication (1 MB PDF-File)


Zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, prava brabilaga i demobilisanih branilaca i njihovih porodica

Zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, prava brabilaga i demobilisanih branilaca i njihovih porodica

Sarajevo;Bonn, 2009

Download publication (1,1 MB, PDF-File)


Kultura sjećanja: 1941

Kultura sjećanja: 1941

povijesni lomovi i svladavanje prošlosti
Sarajevo;Bonn, 2009

Download publication (3,6 MB PDF-File)


Propisi o penzijskom i invalidskom osiguranju

Propisi o penzijskom i invalidskom osiguranju

Sarajevo;Bonn, 2009

Download publication (1,1 MB, PDF-File)


Nova njemačka vanjska politika

Nova njemačka vanjska politika

zapadni Balkan u kontekstu globalne odgovornosti
Sarajevo, 2007, 2008

Download publication (1,7 MB PDF-File)


Rondić, Adnan

Return: between semblance and reality

Sarajevo, 2012

Go to Publication (835 KB, PDF-Files)


Kriza univerziteta i perspektive mladih naučnika u Bosni i Hercegovini

Weber, Bodo

Kriza univerziteta i perspektive mladih naučnika u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 2012

Download publication (810 KB, PDF-File)


Bosna i Hercegovina u kontekstu promjena američke i slabosti vanjske politike EU

Bosna i Hercegovina u kontekstu promjena američke i slabosti vanjske politike EU

Sarajevo, 2006, 2008

Download publication (870 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de

Dalje publikacije

Pogledajte ostale publikacije FES-a Bosne i Hercegovine na engleskom jeziku. More

back to top