Tim & kontakt

Friedrich-Ebert-Stiftung
Sarajevo

Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

bih(at)fes.de

Direktorica

Sarah Hees-Kalyani
FES Sarajevo

sarah.hees-kalyani(at)fes.de

Naučni saradnik

Rasim Ibrahimagić
FES Sarajevo

rasim.ibrahimagic(at)fes.de

Računovodstvo

Emira Aždajić
FES Sarajevo

emira.azdajic(at)fes.de

Vozač i logističar

Eveldin Arnautović
FES Sarajevo

eveldin.arnautovic(at)fes.de

Friedrich-Ebert-Stiftung
Banja Luka

Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

 

Naučna saradnica

Merima Ejubović
FES Sarajevo

merima.ejubovic(at)fes.de

Administracija / Finansije

Slavenka Čosić
FES Sarajevo

slavenka.cosic(at)fes.de

Administracija

Fatima Camović
FES Sarajevo

fatima.camovic(at)fes.de

Naučna saradnica

Mr. sc. Tanja Topić
FES Banja Luka

tanja.topic(at)fes.de

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de

Ovako nas možete pronaći

back to top