Tim & kontakt

Friedrich-Ebert-Stiftung
Sarajevo

Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

fes(at)fes.ba

Direktor

Dr. Peter Hurrelbrink
FES Sarajevo

E-mail

Naučni saradnik

Rasim Ibrahimagić
FES Sarajevo

E-mail

Računovodstvo

Emira Aždajić
FES Sarajevo

E-mail

Vozač i logističar

Eveldin Arnautović
FES Sarajevo

E-mail

Friedrich-Ebert-Stiftung
Banja Luka

Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361

 

Naučna saradnica

Merima Ejubović
FES Sarajevo

E-mail

Administracija / Finansije

Slavenka Čosić
FES Sarajevo

E-mail

Administracija

Fatima Camović
FES Sarajevo

E-mail

Naučna saradnica

Mr. sc. Tanja Topić
FES Banja Luka

E-mail

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
fes(at)fes.ba

Ovako nas možete pronaći

back to top