Događaji

Thursday, 03.05.2018 | Događaj

Stanje slobode medija u Bosni i Hercegovini

Brojna istraživanja medijskog okruženja u Bosni i Herecegovini ukazuju da su novinari izloženi sve većim političkim i ekonomskim pritiscima.


More

Thursday, 29.03.2018 | Događaj

Finansijska održivost zdravstvenog sistema u BiH - Analiza

Krajem marta 2018, Friedrich-Ebert-Stiftung BiH u saradnji sa Think Tank-om GEA iz Banjaluke, predstavila je analizu na temu "Sistemi zdravstvene…


More

Monday, 20.11.2017 | Događaj

Trans* žene i feminizam

Posljednje predavanje u okviru petog ciklusa javnih predavanja i razgovora Neko je rekao feminizam?, na temu Trans* žene i feminizam, održano je 20.…


More

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
fes(at)fes.ba

back to top