Monday, 19.09.2022

Personalizirani model kućne njege - Kućna njega po mjeri korisnika

Pružanje usluge kućne njege i pomoći u BiH obavlja se u zakonskim okvirima definiranim u oblasti socijalne zaštite.

Forum lijeve inicijative i Friedrich Ebert Stiftung su proveli istraživanje s ciljem identifikacije stvarnog stanja na terenu, te se pokazalo da se ova usluga koristi vrlo rijetko, a u većem broju općina se uopće ne koristi.

Stoga smo u ovoj publikaciji nastojali ponuditi odgovarajuće smjernice za kreiranje javnih praktičnih politika u okviru postojećih zakonskih rješenja. Neke od njih su:

- pristupiti izradi socijalnih planova;

- jačanje koordinacije socijalnih usluga u oblasti kućnje njege i pomoći kroz centre za socijalni rad i općinske službe;

- raditi na jačanju svijesti o ulozi neformalnih njegovatelja i regulirati njihov status.

Publikaciju možete preuzeti: ovdje 

Friedrich-Ebert-Stiftung
Bosnien & Herzegowina

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de

nach oben