Monday, 29.11.2021

Video-prilog: Iskušenici

Izazova u bosanskohercegovačkoj zbilji je mnogo. Kako se sa njima nositi na jedan drugačiji način – humorističan pokazuju nam u novom video-prilogu članovi stand up grupe „Sirotanovići“.

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
fes(at)fes.ba

back to top