Thursday, 18.02.2021

Radnička prava u tekstilnoj industriji u Bosni i Hercegovini

Kakvo je trenutno stanje u tekstilnoj industriji BiH? Koliko je ova grana značajna za razvoju BiH i kakvi su planovi entiteta i države? Kakav je položaj radnika i radnica u ovoj nekada prepoznatljivoj grani privrede koja je generisala veliki broj radnih mjesta? Koliko radnici_e rade, a koliko zarađuju, i da li je ta plata dovoljna za normalan život u BiH? Da li su prava radnika ugrožena i koliko se poštuju zakonski propisi? Koja je uloga sindikata, koliko im radnici i radnice vjeruju i šta se može uraditi kako bi se unaprijedio položaj radnika_ca u tekstilnoj industriji?

Odgovore na ova i druga pitanja možete saznati na „Online diskusiji o radničkim pravima u tekstilnoj industriji u BiH“, 23.02. od 13:00 – 15:oo sati, na kojoj će biti predstavljeni nalazi istraživanja o stanju u tekstilnoj industriji BiH koje je sprovedeno 2020. godine. Istraživanje je pored analize dostupnih podataka, dokumenata i zakona, uključivalo i terensko istraživanje u tri tekstilne fabrike u BiH.

U razgovoru učestvuju autorice istraživanja, Jelena Vukelić i Bojana Trninić,  predstavnici_e sindikata, poslodavaca i ministarstava rada i socijalne politike, a razgovor moderira Milkica Milojević.

Molimo Vas da svoje učešće potvrdite najkasnije do 22.02.2021. na mail fes@fes.ba

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
fes(at)fes.ba

back to top