Mirko Komljenović

Politički strip: Banane state news: Tim, Tom & Tumb in Banana state

Satiričan i humorističan pogled na politiku i političare u Bosni i Hercegovini možete pogledati u stripu: Banana state news: Tim, Tom & Tumb in Banana state autora Mirkana Komljenovića, koji je Fondacija Friedrich Ebert izdala u okviru programa Političke akademije.

Publikaciju preuzmite: ovdje

Komljenović, Mirko

Banana state news

Tim, Tom & Tumb in Banana state
Sarajevo, 2021

Download publication (2,1 MB PDF-File)

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
fes(at)fes.ba

back to top