Monday, 27.06.2022

Feminizam i muškarci - smalltalk Nikola Vučić i Hazim Begagić

O feminizmu i muškarcima, kulturi, kulturnoj produkciji i rodnim ulogama razgovarali smo sa Hazimom Begagićem, doktorom i magistrom menadžmenta u kulturi koji je stekao na Univerzitetu u Sijeni (Italija) i evropskih kulturnih politika na zajedničkom studijskom programu Univerziteta u Sarajevu (BiH) i Univerziteta u Bolonji (Italija).

Doktorirao je na Univerzitetu u Zagrebu u oblasti savremene umjetničke produkcije u uslovima društvene tranzicije. Nikola i Hazim razgovarali su o pitanjima - koliko su i na koji način feminističke teme zastupljene u programskim koncepcijama umjetničkih organizacija i repertoarnim politikama bh. teatara?

Mijenja li se svijest o nužnosti ravnopravnog položaja umjetnica i autorica u programskim planovima ustanova kulture? Koliko su i dalje snažni konzervativni i mizogeni utjecaji u savremenim umjetničkim praksama?

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
fes(at)fes.ba

back to top