Thursday, 11.11.2021

Ostavka Sebastiana Kurza: Pitanje političke odgovornosti?

Finansijske, migrantske i klimatske krize, a uz sve to i COVID-19 pandemija, su zajedno prouzrokovale nove promjene u društvu Evrope i utjecale na generalni stav prema Evropskoj uniji (EU) i vrijednostima na kojima ona počiva. Vanjska politika EU je uvijek bila usmjerena ka međunarodnoj saradnji i promociji demokratskih sloboda koje su sastavni dio Unije.

Ovogodišnja Konferencija o budućnosti Evrope je u fokus stavila sve ključne probleme sa kojima se Evropa susrela u protekloj godini uključujući, između ostalog, pitanja u oblasti ekonomije, migracija, integracija i zelenih politika, a zemlje Zapadnog Balkana su također dobile svoj prostor u okviru organizovanih panela. Sa kretanjem političkog centra ka desno nastala su nova predviđanja za dalji razvoj situacije, a samim tim je i budućnost evropskih integracija dovedena u pitanje. Nakon odlaska njemačke kancelarke Angele Merkel, posljednja izmjena na političkoj sceni Austrije je odnijela još jednog značajnog EU lidera – Sebastiana Kurza.
Mnoga pitanja vezana za sve afere koje se vezuju za njegovu, sada već prethodnu, poziciju ostala su neodgovorena. Svakako, oni koji nose političku odgovornost bi trebali javno odgovarati za svoje postupke i zanemarivanja dužnosti kako bi povratili povjerenje građana. Povjerenje u državne, kao i EU institucije je neizbježan korak ka daljem napretku i radu na interesu građana. Dobar političar to povjerenje može vratiti uz adekvatno opravdanje i promjene u ponašanju i donošenju političkih odluka. Zemlje Zapadnog Balkana se godinama snose sa posljedicama nepromišljenog ponašanja svojih političara, čiji narativ i politike više utječu na stagnaciju politika i razvoja, nego na poboljšanje situacije.

Kurzova ostavka može predstavljati jedan korak ka izgradnji tog povjerenja ukoliko se optužbe pokažu kao istinite, upravo zbog preuzimanja odgovornosti za iste. Sličan primjer bi mogli pratiti i političari zemalja Zapadnog Balkana, te samim tim, ispuniti obaveze prema građana koje se tiču političke odgovornosti i ojačati povjerenje u institucije i sam proces evropskih integracija.

Tekst možete preuzeti: ovdje 

Autorica: Emina Kuhinja

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
fes(at)fes.ba

back to top