Studija: Percepcija ´europske solidarnosti´ u Bosni i Hercegovini: istraživanje utjecaja migrantske krize autora Dražena Barbarića, Ana-Mari Bošnjak i Domagoja Galića

Nedvojbeno je da je migrantska kriza otvorila cijeli spektar osjetljivih problema u samoj Europi. Znanstvenici, humanitarci, političari i medijski djelatnici nudili su vlastita objašnjenja kompleksne tematike i pokušavali je objasniti sukladno vlastitoj perspektivi.

Fokus ponuđenih interpretacija sezao je od humanitarnoga moraliziranja, sablažnjavanja nad odsutnošću iskrene politike prihvaćanja, preko ugroze nacionalnih identitetea sve do podrivanja geopolitičkih temelja Europe. Danas je potpuno jasno da je europski javni narativ doživio suštinski zaokret, od isključivo humanitarnog pitanja do sigurnosnoga problema. Upravo je migrantska kriza pokazala fragilnost onoga čime se Europska unija ponosno dičila kroz koncept „europske solidarnosti“, smatraju autori studije Dražen Barbarić, Ana-Mari Bošnjak i Domagoj Galić, koju možete u cjelosti pročitati  u nastavku.

Barbarić, Dražen; Bošnjak, Ana-Mari; Galić, Domagoj

Percepcija "europske solidarnosti" u Bosni i Hercegovini

Istraživanje utjecaja migrante krize
Sarajevo, 2021

Download publication (12 MB, PDF-File)

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
fes(at)fes.ba

back to top