Monday, 14.11.2022

Šta je to pravo na imovinu?

Četvrti u nizu kratkih animiranih videa o ekonomskim i socijalnim pravima govori o tome šta je to pravo na imovinu, postoje li njegova ograničenja i može li neko da vam oduzme imovinu.

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
fes(at)fes.ba

back to top