Analiza Svetlane Cenić: Država političkih trgovaca, populista i nepodnošljive lakoće neodgovornosti

U analizi Država političkih trgovaca, populista i nepodnošljiva lakoća neodgovornosti autorica Svetlana Cenić upozorava na to kako slabljenje države ima vrlo ozbiljne implikacije u kontekstu globalnih trendova prema razvoju svjetskih tržišta, slobodnom protoku trgovine, smanjenju carinskih i razmjenskih barijera, međunarodnom kretanju kapitala i revolucionarnim promjenama u informacionoj tehnologiji.

Država koja nije u stanju da odgovori na ove brze promjene u sve konkurentnijem međunarodnom okruženju predstavlja veliki rizik za svoj suverenitet, smatra Svetlana Cenić. Krizu upravljanja obilježava neuspjeh u jačanju vladavine prava, u promociji kulture tolerancije i u ostvarivanju potreba ljudi. Umjesto da slijede ove ciljeve, upravljanje u ovoj zemlji postalo je povezano s rasprostranjenom korupcijom, zanemarivanjem pravila i zasluga, teškom političkom trgovinom i političkim patronatom. Kao rezultat toga, došlo je do lošeg upravljanja nacionalnim resursima, institucije su erodirale, a kultura netolerancije i viktimizacije je procvjetala.

 

Po njoj debate o neuspjehu ili krhkosti države do sada su se uglavnom fokusirale na prebacivanje krivice i kupovinu mira kreditima i grantovima, mnogo manje pažnje je posvećeno šta da se čini, što zahtijeva višestruku, višeslojnu i višeaktersku metodologija, koja seže dalje od izbornih ciklusa i nade da će izbori nešto promijeniti na volšeban način.

 

Cenić, Svetlana

Država političkih trgovaca, populista i nepodnošljive lakoće neodgovornosti

Sarajevo, 2021

Download publication (6,4 MB, PDF-File)

Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
fes(at)fes.ba

back to top