Publikacije

Strateške smjernice za brendiranje Bosne i Hercegovine

Skoko, Božo

Strateške smjernice za brendiranje Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 2015

Download publication (1,8 MB PDF-File)


Balkanski medijski barometar

Balkanski medijski barometar

Bosnia i Hercegovina 2014 ; [analiza medijskog obruženja u Bosni i Hercegovini]
Sarajevo, 2014

Download publication (2 MB PDF-File)


Medijski nastup(ati): Smjernice za rad s medijima

Rondić, Adnan

Medijski nastup(ati): Smjernice za rad s medijima

Sarajevo, 2014

Download publication (360 KB, PDF-File)


Apstinenti u Bosni i Hercegovini

Puhalo, Srđan; Perišić, Neda

Apstinenti u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 2014

Download publication (2 MB PDF-File)


Mladi i mirovni rad u BiH

Sejfija, Ismet; Delić, Amel; Cipurković, Edin

Mladi i mirovni rad u BiH

studija
Sarajevo, 2014

Download publication (1,2 MB PDF-File)


Fasilitacija - facilitation

Fasilitacija - facilitation

priručnik
Sarajevo, 2013

Download publication (10 MB, PDF-File)


Kako opažamo druge etničke grupe i njihove članove

Puhalo, Srđan

Kako opažamo druge etničke grupe i njihove članove

socijalna percepcija i etnička pripadnost kod srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini
Sarajevo, 2013

Download publication (3 MB PDF-File)


Nedovršena država

Nešković, Radomir

Nedovršena država

politički sistem Bosne i Hercegovine
Sarajevo, 2013

Download publication (5 MB PDF-File)


Imidž Bosne i Hercegovine iz perspektive njezinih gradana i medusobna percepcija Bošnjaka, Hrvata i Srba

Skoko, Božo

Imidž Bosne i Hercegovine iz perspektive njezinih gradana i medusobna percepcija Bošnjaka, Hrvata i Srba

Sarajevo, 2014

Download publication


Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini

Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini

Sarajveo, 2013

Download publication (3,2 MB PDF-File)


Rodne (ne)jednakosti na tržištu rada u BiH

Bašić, Sanela; Miković, Milanka

Rodne (ne)jednakosti na tržištu rada u BiH

ženska strana priče
Sarajveo, 2013

Download publication (5,4 MB PDF-File)


Re:vizija prošlosti

Karačić, Darko; Banjeglav, Tamara; Govedarica, Nataša

Re:vizija prošlosti

politike sjećanja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji od 1990. godine
Sarajevo, 2013

Download publication (8,7 MB PDF-File)


Evropska Unija

Džombić, Ilija J.

Evropska Unija

prošlost, sadašnjost, budućnost
Sarajveo, 2013

Download publication (8,2 MB PDF-File)


Dinamika konflikta u multietničkoj državi Bosni i Hercegovini

Kivimäki, Timo; Kramer, Marina; Pasch, Paul

Dinamika konflikta u multietničkoj državi Bosni i Hercegovini

studija analize konflikta u pojedinim zemljama
Sarajveo, 2013

Download publication (3,9 MB, PDF-File)


Bosna i Hercegovina 2025

Bosna i Hercegovina 2025

scenariji budućeg razvoja dogadaja
Sarajevo, 2012

Download publication (1,8 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
FES u Bosni i Hercegovini

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
bih(at)fes.de

Dalje publikacije

Pogledajte ostale publikacije FES-a Bosne i Hercegovine na engleskom jeziku. More