Donnerstag, 07.10.2021

"Feminizam i muškarci"

O programu "Feminizam i muškarci":

Bh. novinar, istraživač i autor publikacije Kritika toksične muškosti (2021.) Nikola Vučić pokrenuo je program "Feminizam i muškarci" koji podržava Heinrich-Böll-Stiftung u partnerstvu sa Friedrich-Ebert-Stiftung u BiH.

Ovaj program ima za cilj afirmirati učešće muškaraca u zagovaranju rodne ravnopravnosti, demokratije i ljudskih prava s posebnim fokusom na procese kulturne i institucionalne depatrijarhalizacije, što je jedan od temeljnih feminističkih zadataka. Na talasima ideje da je feminizam emancipatoran društveni pokret, kojem se širom svijeta na različite načine ženama aktivistkinjma pridružuju i muškarci, Nikola Vučić u video-podcastima sa svojim sagovornicima razgovara o problemima patrijarhalne kulture.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Bosnien & Herzegowina

FES Sarajevo
Kupreška 20
71000 Sarajevo
+387 33 / 722 010
+387 33 / 613 505

FES Banja Luka
Petra I Karađorđevića 111
78000 Banja Luka
+387 51 / 328 360
+387 51 / 328 361
fes(at)fes.ba

nach oben